ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů dle GDPR („Zásady“) vydaných společností Dva duby s.r.o., se sídlem U Synagogy 838/8, 66464 Dolní Kounice, IČ: 29220084, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 66623 (dále také „DVA DUBY“), je poskytnout informace o základních principech ochrany osobních údajů, tj. jaké osobní údaje DVA DUBY jako správce zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží na značkových prodejnách, e-shopu DVA DUBY, při návštěvách internetových stránek provozovaných DVA DUBY a kontaktech s potenciálními zákazníky. Dále je v Zásadách uvedeno, k jakým účelům a jak dlouho společnost DVA DUBY tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, a dále informace o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti s ochranou osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti DVA DUBY jako správce dle čl. 13 GDPR.

Tyto Zásady se týkají ochrany osobních údajů zákazníků DVA DUBY, uživatelů služeb DVA DUBY, zájemců o zboží DVA DUBY a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností DVA DUBY, a to vždy v rozsahu ochrany osobních údajů odpovídající GDPR vůči společnosti DVA DUBY.

1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o naše produkty a jejich koupi (např. v rámci registrace, objednávky či udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů a udělením souhlasu se zasíláním informací o novinkách a akčních nabídkách atd.), resp. uzavření smlouvy o koupi zboží.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci a/nebo při zakoupení zboží:

Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

a) Email

b) Heslo v zašifrované podobě

c) Jméno a příjmení,

d) Telefon

e) Kontaktní a/nebo doručovací adresa

f) Platební údaje (číslo platební karty), které ne/uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. nákupu na našem e-shopu atd.)

g) Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné v poznámce při vyplňování objednávky

Další údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby

a) IP adresa

b) soubory cookies (v případě online služeb)

c) (Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných DVA DUBY získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Záznamy jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných DVA DUBY a internetovou reklamu)

d) případně jiný online identifikátor

Kamerové záznamy ze značkových prodejen DVA DUBY a z prostor DVA DUBY

a) DVA DUBY umísťuje do značkových prodejen DVA DUBY a prostor DVA DUBY kamery z důvodu ochrany a bezpečnosti zákazníků DVA DUBY a ochrany majetku a zájmů DVA DUBY. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

Údaje o zakoupeném zboží a platební morálce

a) Na e-shopu DVA DUBY naleznete seznam svých objednávek a oblíbené produkty.

2. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

a) Plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

b) Provozování kamerových a monitorovacích systémů ve značkových prodejnách DVA DUBY a prostorách DVA DUBY pro účely prevence vzniku škod a zajištění bezpečnosti zákazníků DVA DUBY a ochrany zájmů a majetku DVA DUBY (oprávněný zájem DVA DUBY)

c) Nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy)

d) Vymáhání pohledávek za zákazníky jako kupujícími a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem DVA DUBY)

e) Evidence dlužníků (oprávněný zájem DVA DUBY)

f) Marketingové účely (souhlasy zákazníků)

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává DVA DUBY s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu údaje, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení a zasíláním informací o produktech, novinkách a akčních nabídkách DVA DUBY.  Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných DVA DUBY, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies DVA DUBY, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. Odhlášení z přijímání zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: info@dva-duby.cz.

4. ZPRACOVÁVÁNÍ COOKIES Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK PROVOZOVANÝCH DVA DUBY

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných DVA DUBY, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek DVA DUBY, provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány a pro účely internetové reklamy DVA DUBY.

5. JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 24 měsíců, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Vámi objednaných produktů, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Kamerové záznamy ze značkových prodejen a z prostor DVA DUBY a okolí budov či provozoven DVA DUBY jsou zpracovávány maximálně po dobu tří dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

6. JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) Právo na informace

b) Právo na přístup k osobním údajům

c) Právo nepřesné osobní údaje opravit či doplnit;

d) Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

e) Právo na omezení zpracování

f) Právo na oznámení opravy, výmazu či omezení zpracování

g) Právo požadovat přenesení údajů;

h) Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

i) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat;

j)Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

k) Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v GDPR po nabytí jeho účinnosti.

7. CO TO ZNAMENÁ, ŽE MÁTE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

8. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů využijte prosím e-mailu: info@dva-duby.cz.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Od 1. 5. 2019 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR:

Dva duby s.r.o., pověřenec pro ochranu osobních údajů, U Synagogy 838/8, 66464 Dolní Kounice, nebo e-mail: info@dva-duby.cz.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb tzv. cookies.

Co jsou soubory cookies:

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Typy používaných cookies:

Nastavení

Tyto cookies v sobě nesou informaci o aktuálním nastavení webu. Pokud webová stránka podporuje personalizaci, např. zvětšení textu, změnu barev a další, budou tyto informace uložené v těchto cookies.

Zabezpečení

Pokud webová stránka podporuje přihlašování uživatelů, soubory cookie zabezpečení používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

Procesy

Soubory cookie procesů umožňují webům poskytovat služby, které návštěvníci očekávají, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie web nebude fungovat správně.

Stav relace

Jedná se o shromažďování údajů o chování návštěvníků. Může se jednat například o informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých stránkách nezobrazují chyby. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu.

Analytické cookies

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor __ga.

Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze službu Google Analytics společně s reklamními souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Rozšíření, sociální pluginy, systémy třetích stran

Webová prezentace může využívat rozšíření, tzv. sociální pluginy (např. Facebook tlačíko "Líbí se mi", seznam tweetů Twitter, apod.) a nebo systémy třetích stran, jako např. výše popsaný Google Analytics. Za konkrétní podobu, množství a účel souborů cookies uložených do vašeho prohlížeče od poskytovatelů třetích stran zodpovídá výhradně poskytoval této služby / těchto služeb.

Dva duby s.r.o.